Đăng nhập ĐĂNG KÝ

Tìm Công Việc Mơ Ước. Nâng Bước Thành Công!!

Cảm ơn bạn chọn Pharma360Tìm việc

APPLICATION SPECIALIST / CHUYÊN VIÊN ỨNG DỤNG SẢN PHẨM

Medigroup Vietnam Co., Ltd

Thỏa thuận
08-06-2022

Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm

Yêu cầu bằng cấp: Đại học

Số lượng cần tuyển: 1

Ngành nghề: Medical, Thử nghiệm Lâm sàng, Kiểm nghiệm

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Chức vụ: Nhân Viên, Chuyên Gia

Hình thức làm việc: Full-time

Yêu cầu giới tính: Nam / Nữ

Yêu cầu

 • Bachelor degree in Medicine Laboratory (preferred), Biomedical Engineering, Biotechnology / Cử nhân Xét nghiệm (ưu tiên), Kỹ thuật Y sinh, Công nghệ Sinh học.
 • Work experience: from 1-year experience working in Lab (preferred), or equivalent position / Kinh nghiệm làm việc: từ 1 năm kinh nghiệm làm việc trong phòng thí nghiệm (ưu tiên), hoặc vị trí tương đương.
 • Languages: good at English Reading & Listening / Ngoại ngữ: Kỹ năng đọc hiểu và nghe tiếng Anh tốt.
 • Skills: familiar with MS Office, time-management ability, teamwork & communication, problem-solving, self-learning ability / Các kỹ năng: sử dụng Microsoft Office, khả năng quản lý thời gian, làm việc nhóm và giao tiếp tốt, xử lý vấn đề, khả năng tự học hỏi.

Quyền lợi

 • Lương thưởng và thu nhập hấp dẫn

 

 • Được hưởng tất cả các chế độ phúc lợi theo Bộ Luật Lao Động

 

 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp cùng đội ngũ giàu kinh nghiệm

 

 • Văn phòng làm việc hiện đại

 

 • Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

 

 • Được đào tạo trong và ngoài nước

Chi tiết

Quality Assurance / Đảm bảo chất lượng

 • Deep understanding of Good Laboratory Practices (CLSI guidelines) and ensure the implementation of these standards at MG customers / Hiểu biết chuyên sâu về Thực hành Phòng thí nghiệm tốt (hướng dẫn CLSI) và đảm bảo việc thực hiện các tiêu chuẩn này đối với các khách hàng của MG.
 • Ensure that each installed analyzers at every laboratory are working according to MediGroup and its Principles’ quality standards / Đảm bảo mỗi thiết bị xét nghiệm được lắp đặt tại mọi phòng thí nghiệm đều hoạt động dựa theo chính sách MediGroup và các Nguyên tắc về tiêu chuẩn chất lượng của loại máy đó
 • In charge of preparing and completing action plans such as / Phụ trách chuẩn bị và hoàn thành các kế hoạch như:
 • Implementing redressing, recall activities / Thực hiện các hoạt động khắc phục, thu hồi;
 • Customer-service standards / Tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng;
 • Identifying and resolving problems / Xác định và giải quyết vấn đề;
 • Determining system improvements and implementing change / Xác định và thực hiện các các thay đổi về cải tiến hệ thống.
 • Conduct risk analysis of products and create Quality plan to minimize quality issues / Tiến hành phân tích rủi ro của sản phẩm và lập Kế hoạch để giảm thiểu các vấn đề về chất lượng

Customer Service Support – Troubleshooting / Hỗ trợ dịch vụ khách hàng - Khắc phục sự cố

 • Identifying and resolving issues related to reagents, QC, or the interpretation of test results based on quality standards of MediGroup and its Principles / Xác định và giải quyết các vấn đề liên quan đến thuốc thử, kiểm soát chất lượng, hoặc giải thích kết quả xét nghiệm dựa trên tiêu chuẩn chất lượng của MediGroup và các Nguyên tắc của MediGroup.
 • Support the 24/7 to increase customer satisfaction / Hỗ trợ 24/7 để tăng thêm sự hài lòng của khách hàng.
 • Follow troubleshooting processes and guidelines, in accordance to Customer Service Department system / Tuân theo các quy trình và hướng dẫn xử lý sự cố, phù hợp với hệ thống của Phòng Dịch vụ Khách hàng.
 • Support product complaint handling and counterfeit management in line with global complaint management of the company / Hỗ trợ xử lý khiếu nại về sản phẩm và quản lý hàng giả phù hợp với quản lý khiếu nại toàn cầu của công ty.
 • To increase customer’s satisfaction and minimize complains / Tăng sự hài lòng của khách hàng và giảm thiểu khiếu nại.

Training and Installation / Đào tạo và Cài đặt

 • Provide application training to customers (HOL, medical technologists), explaining best practices, application team process and troubleshooting guidelines / Cung cấp đào tạo về ứng dụng cho khách hàng (trưởng khoa, kỹ thuật viên), giải thích các phương pháp, quy trình và hướng dẫn khắc phục sự cố tốt nhất của đội ứng dụng.
 • Ensure user training after each analyzer installation were arrange by application team; ensure planned training is coordinated with cross-functions within the organization (customer, sales, service, and logistics) / Đảm bảo việc đào tạo người dùng sau mỗi lần cài đặt máy xét nghiệm; đảm bảo việc đào tạo theo kế hoạch được phối hợp bởi các bộ phận chức năng chéo trong tổ chức (khách hàng, sales, dịch vụ khách hàng và logistics).
 • Organize re-training sessions of each customers as per re-training plan of MediGroup application Department, to improve the knowledge and satisfaction of the customers / Tổ chức các buổi đào tạo lại cho từng khách hàng theo kế hoạch đào tạo lại của Bộ phận ứng dụng MediGroup, nhằm nâng cao kiến thức và sự hài lòng của khách hàng.

Product Support / Hỗ trợ Sản phẩm

 • Coordinate with Marketing Managers to perform risk analysis on all products to minimize quality issues at the customer sites / Phối hợp với Trưởng phòng Marketing để thực hiện phân tích rủi ro trên tất cả các sản phẩm nhằm giảm thiểu các vấn đề về chất lượng tại địa điểm của khách hàng
 • Support the Sales Department to arrange product demonstration and side-by-side evaluation of MediGroup systems at the laboratories to demonstrate the competitive benefit of our solutions / Hỗ trợ Phòng Kinh doanh sắp xếp việc trình diễn sản phẩm và đánh giá song song các hệ thống MediGroup tại các phòng thí nghiệm để chứng minh lợi ích cạnh tranh của các giải pháp của MediGroup
 • Provide technical and scientific support to the customer on site during the study / Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và khoa học cho khách hàng tại chỗ trong quá trình nghiên cứu

Other task assigned by service National Service Manager / Những nhiệm khác được giao bởi Quản lý Dịch vụ Toàn quốc

vui lòng chờ tin đang tải lên

Vui lòng đợi xử lý......

084 8888 360

Like và Share Fanpage Pharma360 để cập nhật tin tuyển dụng nhanh nhất