Tìm Công Việc Mơ Ước. Nâng Bước Thành Công!!

Cảm ơn bạn chọn Pharma360Tìm việc
Tra cứu dược thư quốc gia 20222 online miễn phí

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Lượt xem: 1300Ngày đăng: 21-11-2022

I. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1.1. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web Pharma360.vn, các dịch vụ hoặc bất kỳ ứng dụng nào do Pharma360.vn cung cấp (gọi chung là "Dịch vụ"), dù truy cập bằng cách nào, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của các điều khoản sử dụng này ("Điều khoản sử dụng"). Dịch vụ do Pharma360.vn sở hữu hoặc kiểm soát. Các Điều khoản sử dụng này ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ pháp lý của bạn. Nếu bạn không đồng ý chịu sự ràng buộc của tất cả các Điều khoản sử dụng này, bạn không truy cập hay sử dụng Dịch vụ. Nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Điều Khoản này, vui lòng liên hệ chúng tôi tại email: support@pharma360.vn.

1.2. Chúng tôi có thể cập nhật Điều Khoản này theo thời gian vì các lý do pháp lý hoặc theo quy định hoặc để cho phép hoạt động thích hợp của trang web Pharma360.vn. Mọi thay đổi sẽ được thông báo tới bạn bằng một thông báo phù hợp trên trang web của chúng tôi. Những thay đổi này sẽ áp dụng cho việc sử dụng trang web Pharma360.vn. Sau khi chúng tôi đã thông báo đến bạn, Nếu bạn không muốn chấp nhận Điều Khoản mới, bạn không nên tiếp tục sử dụng trang web Pharma360.vn. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web Pharma360.vn kể từ ngày sự thay đổi có hiệu lực, việc sử dụng trang web Pharma360.vn thể hiện bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều Khoản mới.

II. ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH

Trong Điều Khoản Sử Dụng này và các văn bản được đính kèm, các thuật ngữ được diễn đạt theo cách hiểu sau đây (trừ trường hợp có quy định khác):

(a)   Điều Khoản Sử Dụng hoặc Điều Khoản Sử Dụng Này có nghĩa là toàn bộ nội dung của văn bản này và các văn bản đính kèm của nó.

(b)   Pharma360 hoặc Chúng Tôi có nghĩa là Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Công Nghệ Pharma360 có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0108503986 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/11/2018 và thay đổi theo từng thời điểm.

(c)   Website là tên gọi chung của tất cả các đối tượng sau: trang mạng có tên miền Pharma360.vn; các dịch vụ, các trang mạng phát sinh từ tên miền này; và các trang mạng và ứng dụng chạy trên các nền tảng khác thuộc sở hữu của Pharma360.

(d)   Người Dùng là bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào sử dụng Website.

(e)   Nội Dung Người Dùng là toàn bộ tất cả thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, quảng cáo, tin nhắn hoặc các tài liệu khác được gửi, đăng hoặc thể hiện bởi Người dùng trên Website hoặc Người dùng thông qua Pharma360 để thể hiện lên Website.

(f)   Dịch Vụ là tất cả các sản phẩm mà Pharma360.vn cung cấp trong phạm vi kinh doanh của Pharma360.vn bằng hình thức cung cấp trực tiếp đến người tiêu dùng hoặc cung cấp gián tiếp qua Website.

(g)   Tài Khoản Người Dùng là một bộ bao gồm 01 (một) Tên đăng nhập ứng với 01 (một) Mật khẩu mà Người Dùng dùng để đăng nhập vào Website nhằm sử dụng Website và sử dụng Dịch Vụ.

(h) "Người tìm việc" đề cập đến bất kỳ cá nhân nào có tạo hồ sơ tìm việc/CV trên trang web Pharma360.vn.

(i) "Nhà tuyển dụng" đề cập đến bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào có đăng ký và sử dụng dịch vụ trên trang web Pharma360.vn.

III. ĐĂNG KÝ

Để sử dụng Dịch vụ bạn phải tạo một tài khoản dành cho Doanh nghiệp theo yêu cầu của Pharma360.vn, bạn cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của Pharma360.vn, đồng thời tất cả các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác, đầy đủ với tại thời điểm được yêu cầu.

IV. MẬT KHẨU VÀ BẢO MẬT

4.1. Khi bạn đăng ký sử dụng bất kỳ dịch vụ nào thuộc trang web TopCV.vn bạn sẽ được yêu cầu khởi tạo mật khẩu. Để tránh việc gian lận, bạn phải giữ mật khẩu này bảo mật và không được tiết lộ hoặc chia sẻ với bất kỳ người nào. Nếu bạn biết hoặc nghi ngờ người khác biết mật khẩu của bạn, bạn nên thông báo với chúng tôi ngay lập tức bằng cách liên hệ với chúng tôi tại email support@pharma360.vn

4.2. Nếu Pharma360.vn có lý do để tin rằng có khả năng có hành vi vi phạm bảo mật hoặc sử dụng không đúng mục đích trang web Pharma360.vn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn thay đổi mật khẩu hoặc chúng tôi có thể tạm dừng tài khoản của bạn.

4.3. Trường hợp Người Dùng mất Mật khẩu hoặc sử dụng không đúng các điều khoản sử dụng của Website, và hoặc sử dụng không đúng các thỏa thuận của Điều Khoản Sử Dụng Này mà gây ra thiệt hại thì Người Dùng tự chịu toàn bộ những thiệt hại xảy ra đối với Bên bị thiệt hại. Pharma360 không có trách nhiệm bồi thường cho những thiệt hại này.

4.4. Người Dùng lưu ý rằng, Pharma360 chỉ bảo mật đối với Tài Khoản Người Dùng cùng với mật khẩu tương ứng và Nội Dung Người Dùng.

V.  THỎA THUẬN VỀ THÔNG TIN

5.1. Khi Người Dùng sử dụng Dịch Vụ và/hoặc Người Dùng bắt đầu tạo Tài Khoản Người Dùng và không xét đến việc Người Dùng có tạo Tài Khoản Người Dùng thành công hay không, Người Dùng thừa nhận rằng chúng tôi có quyền thu thập và sử dụng các thông tin sau để phục vụ việc cung cấp Dịch Vụ:

(a)   Thông tin cá nhân (đối với Người tìm việc): bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin Người Dùng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình tạo Tài Khoản Người Dùng như tên, số điện thoại, địa chỉ email…;

(b)   Thông tin thương nhân (đối với Nhà tuyển dụng): bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin về tên chủ thể kinh doanh, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ trụ sở, địa chỉ email, số điện thoại, …;

(c)   Thông tin chung: như các thông tin về kinh nghiệm làm việc, định hướng nghề nghiệp, mục tiêu công việc; trình độ học vấn; năng lực làm việc; vị trí tuyển dụng; thời gian tuyển dụng; mô tả công việc; mức lương và các Nội Dung Người Dùng khác do Người Dùng tự nguyện tải lên Website.

5.2. Người Dùng thừa nhận và đồng ý về việc tự chịu trách nhiệm về hình thức, nội dung và tính xác thực của bất kỳ Nội Dung nào của Người Dùng do Người Dùng đăng tải, cung cấp cho Website và/hoặc Pharma360.

5.3. Người dùng cam kết rằng toàn bộ các Nội Dung Người Dùng do Người Dùng tự cung cấp hoặc cung cấp theo yêu cầu của Pharma360.vn đều không chứa các nội dung sau:

(a)   Nội dung bạo lực, bao gồm nhưng không giới hạn: xúi giục bạo lực, ủng hộ bạo lực, tham gia bạo lực, tổ chức bạo lực, …..;

(b)   Nội dung gây mất an toàn cho con người, bao gồm nhưng không giới hạn: tự tử, xúi giục tự tử, tự gây thương tích, xúi giục gây thương tích, bóc lột tình dục, xâm hại tình dục, lạm dụng tình dục, bóc lột thể chất, quấy rối tinh thần, vi phạm quyền riêng tư;

(c)   Nội dung gây phản cảm cho con người, bao gồm nhưng không giới hạn: gây thù ghét, phân biệt tiêu cực đối với nhà nước, chính trị, tôn giáo, sắc tộc, giới tính, sở thích, ngoại hình, tình trạng sức khỏe; hình ảnh, phim ảnh thỏa thân; gạ gẫm tình dục; hành hạ động vật; xỉ nhục, hạ thấp nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức;

(d)   Nội dung không toàn vẹn, không đúng sự thật, bao gồm nhưng không giới hạn: Thông tin cá nhân sai với nội dung thật của Người Dùng; tin giả; nội dung chứa hành vi gian dối, lừa đảo; nội dung chứa phương tiện bị chỉnh sửa gây sai lệch hoặc gây nhầm lẫn với phương tiện gốc;

(e)   Nội dung vi phạm sở hữu trí tuệ, bao gồm nhưng không giới hạn: sử dụng các đối tượng thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chủ thể khác nhưng chưa được đồng ý, sử dụng những nội dung gây nhầm lẫn với những đối tượng đã được bảo hộ về sở hữu trí tuệ,…;

(f)   Nội dung gây mất an toàn trên không gian mạng, bao gồm nhưng không giới hạn: nội dung chứa các mã độc, nội dung chứa các tin rác, nội dung chứa các phần mềm gián điệp.

5.4. Theo yêu cầu của các Cơ quan Nhà nước, Pharma360.vn được quyền cung cấp bất kỳ nội dung nào trong Nội Dung Người Dùng để phục vụ các công việc theo chức năng quản lý xã hội của Nhà Nước.

5.5. Pharma360.vn tuyên bố rằng, Pharma360 không đảm bảo tính trung thực, chính xác, hoặc độ tin cậy của Nội Dung Người Dùng, các sản phẩm phát sinh từ Nội dung Người dùng, hoặc bất kỳ thông tin liên lạc khác được đăng bởi Người Dùng cũng như không xác nhận tính chính xác của bất kỳ ý kiến nào được cung cấp, đăng tải bởi Người dùng. Người Dùng thừa nhận rằng việc tin tưởng nào vào Nội Dung Người Dùng được đăng bởi Người Dùng khác là rủi ro của riêng Người Dùng khi tiếp cận. Do đó, Pharma360 chỉ cung cấp Dịch Vụ cho các Người Dùng thông qua Website mà không chịu trách nhiệm đối với các giao dịch phát sinh giữa Người Dùng với nhau.

5.6. Người Dùng đồng ý rằng, trong các trường hợp Pharma360 thực hiện việc sáp nhập hoặc chia tách doanh nghiệp thì Pharma360 được quyền chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của Pharma360 theo Điều Khoản Sử Dụng này cho một hoặc một số chủ thể khác hoặc được quyền chấp nhận quyền và nghĩa vụ của một hoặc một số chủ thể khác để tiếp tục thực hiện Điều Khoản Sử Dụng và cung cấp Dịch Vụ trong phạm vi kinh doanh của (các) chủ thể nhận chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ vừa nêu.

VI. THỎA THUẬN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

6.1. Người Dùng cam kết rằng, tất cả các hành vi đăng tải Nội Dung Người Dùng và Nội Dung Người Dùng được đăng tải đều đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

(a)   Người Dùng là chủ sở hữu và/hoặc có quyền sử dụng các Nội Dung Người Dùng;

(b)   Việc Người Dùng đăng tải các Nội Dung Người Dùng trên website không xâm phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn quyền riêng tư, quyền công khai, bản quyền, nhãn hiệu, tên doanh nghiệp và/hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác.

Việc truy cập và sử dụng website Pharma360.vn do bạn hoàn toàn tự nguyện và đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm về các thông tin bạn cung cấp trên Pharma360.vn.

6.2   Người Dùng và Pharma360 thỏa thuận rằng: Tên doanh nghiệp và nhãn hiệu thuộc sở hữu của Pharma360 là sở hữu riêng của Pharma360. Việc Người Dùng sử dụng các tài nguyên tại Website thông qua việc dùng Dịch Vụ phải đảm bảo không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với tên doanh nghiệp và nhãn hiệu thuộc sở hữu của Việc Làm 24h.

VII. TUYÊN BỐ CHẾ TÀI

7.1. Bằng cách sử dụng Website và/hoặc Dịch Vụ, Người Dùng cam kết rằng hoạt động của Người Dùng là tuân thủ đúng với pháp luật của Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Người Dùng sẽ tự chịu mọi chế tài của pháp luật nếu có hành vi vi phạm pháp luật.

7.2. Người Dùng đồng ý rằng Pharma360.vn có quyền tạm khóa Tài Khoản Người Dùng và/hoặc ngừng hiển thị tất cả Nội Dung Người Dùng mà không cần báo trước trong các trường hợp sau:

(a)   Người Dùng thực hiện sai với cam kết nêu tại mục III, mục 5.3, mục VI của Điều Khoản Sử Dụng này;

(b)   Pharma360 nhận được thông tin từ Người Dùng khác hoặc cơ quan nhà nước về việc Người Dùng có hành vi bị nghi ngờ là vi phạm pháp luật hình sự và/hoặc pháp luật lao động; và/hoặc

(c)   Pharma360 có lý do tin rằng các hành vi của Người Dùng trong việc tương tác, sử dụng Website, Dịch Vụ và/hoặc Nội Dung Người Dùng có các dấu hiệu sau:

(c1)   lừa đảo;

(c2)   vi phạm pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

(c3)   gây thiệt hại đến Người Dùng khác;

(c4)   gây thiệt hại đến xã hội;

(c5)   gây ảnh hưởng xấu đến hệ thống Website; và/hoặc

(c6)   gây thiệt hại đến quyền lợi, tài sản của Pharma360.

VIII. TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Trong mọi trường hợp, chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thiết bị, máy móc mà bạn dùng để truy cập vào trang Web Pharma360.vn như: Thiết bị truy cập, thiết bị để chuyển tải. Khi sử dụng Pharma360.vn. Bạn phải tự trang bị máy móc, thiết bị cần thiết cho quá trình đăng nhập, truyền tải và bạn phải tự chịu mọi trách nhiệm và phí tổn phát sinh trong quá trình sử dụng.

Chúng tôi không đảm bảo việc loại trừ các yếu tố gây hại đến nội dung và thông tin được đăng tải trên Pharma360.vn, bao gồm nhưng không giới hạn những yếu tố sau: hành vi cố ý vi phạm và gây thiệt hại từ bên thứ ba, hoặc Virus. Chúng tôi không đảm bảo việc cung cấp dịch vụ mà không có bất kỳ sự cố trục trặc, sai chức năng hoặc những vấn đề khác tác động. Ngoài ra, chúng tôi cũng không đảm bảo sẽ thực hiện việc phục hồi,hoặc xóa virus và các yếu tố gây hại khác khi có vấn đề xảy ra.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, độ tin cậy, tính thích ứng, và kết quả do việc sử dụng thông tin, dịch vụ, trong Pharma360.vn gây ra. Nếu bạn bị thiệt hại do việc sử dụng thông tin, dịch vụ của Pharma360.vn, đây là sự rủi ro của bạn, bạn sẽ phải tự khắc phục những tổn thất ngoài ý muốn đó.

Miễn trừ trách nhiệm trong các trường hợp dịch vụ bị gián đoạn.

Chúng tôi có quyền quyết định ngừng các dịch vụ trong Pharma360.vn bất cứ lúc nào. Chúng tôi không có bất cứ trách nhiệm gì trước người sử dụng hay bên thứ ba đối với việc ngừng cung cấp dịch vụ này, cho dù có thể bạn bị thiệt hại vì việc sử dụng dịch vụ bị gián đoạn. Khi chúng tôi đưa ra một vài ý kiến tư vấn, chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm và không bị ràng buộc với các ý kiến tư vấn đó.

IX. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Không ảnh hưởng đến những điều trên và tuân theo luật hiện hành, trách nhiệm chung của Pharma360 đối với bất kỳ người dùng nào đối với tất cả các khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của Pharma360 và Trang web sẽ được giới hạn ở các khoản phí mà Pharma360 nhận được đối với các dịch vụ làm phát sinh các tuyên bố như vậy.

X. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ của Pharma360 sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá sử dụng sản phẩm phải được gửi đến Pharma360 ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại:

Địa chỉ liên lạc: 

Văn phòng: Phòng 501, số 627 Vũ Tông Phan, Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 0848.888.360

Email: support@pharma360.vn

Pharma360 sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp. Khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ, bằng chứng, căn cứ có liên quan đến việc khiếu nại và phải chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, giấy tờ, bằng chứng, căn cứ do mình cung cấp theo quy định pháp luật.

Pharma360 chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Người Dùng trong trường hợp bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.

Đối với tranh chấp giữa Người Dùng với nhau, hoặc tranh chấp với Bên Thứ Ba, có thể Pharma360 sẽ gửi thông tin liên hệ cho các đối tượng tranh chấp để các bên tự giải quyết hoặc Pharma360 sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để giải quyết. Theo đó, Pharma360 sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho Người Dùng hợp pháp và chính đáng.

Người Dùng đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ Pharma360 khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của Người Dùng trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Nếu tranh chấp không được giải quyết trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày một Bên thông báo cho Bên còn lại bằng văn bản về việc phát sinh tranh chấp thì một trong các Bên có quyền đưa vụ việc ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại TP Hà Nội theo quy định của pháp luật, Bên thua kiện sẽ phải chịu toàn bộ các chi phí tố tụng tại tòa án.

XI. HIỆU LỰC THỎA THUẬN CỦA HỢP ĐỒNG

11.1. Người Dùng hoàn toàn tự nguyện đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng, đồng ý rằng chịu trách nhiệm với việc sử dụng Dịch Vụ của Pharma360, cả chi phí sử dụng (nếu có).

11.2. Các điều khoản quy định tại Quy định sử dụng này có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới người sử dụng. Pharma360 sẽ công bố rõ trên Website, về những thay đổi, bổ sung đó.

11.3. Trong trường hợp Người Dùng không đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng sau khi được sửa đổi hay cập nhật, Pharma360.vn từ chối cung cấp Dịch Vụ và/hoặc từ chối cho phép Người Dùng truy cập cũng như sử dụng các tài nguyên có tại Website.

11.4. Trong trường hợp, một hoặc một số điều khoản của Điều Khoản Sử Dụng trái với các quy định của pháp luật hoặc bị cơ quan có thẩm quyền tuyên vô hiệu thì điều khoản này sẽ bị loại bỏ khỏi Điều Khoản Sử Dụng và việc loại bỏ này không làm ảnh hưởng đến giá trị của toàn bộ các thỏa thuận còn lại của Điều Khoản Sử Dụng này.

vui lòng chờ tin đang tải lên

Vui lòng đợi xử lý......

084 8888 360