Tìm Công Việc Mơ Ước. Nâng Bước Thành Công!!

Cảm ơn bạn chọn Pharma360Tìm việc
Tra cứu dược thư quốc gia 20222 online miễn phí

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ PHARMA360.VN

Lượt xem: 1605Ngày đăng: 21-11-2022

I. Nguyên tắc chung

Sàn giao dịch điện tử Pharma360.vn do Công ty cổ phần dịch vụ và công nghệ Pharma360 thực hiện hoạt động và vận hành. Thành viên trên sàn giao dịch điện tử (gồm có người tìm việc/ứng viên và nhà tuyển dụng) là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được Pharma360.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch điện tử Pharma360.vn và các bên liên quan cung cấp.

Nguyên tắc này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng, tham gia đăng tin tuyển dụng hoặc tìm việc làm được thực hiện trên Sàn giao dịch Thương mại điện tử Pharma360.vn.

Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Sàn Giao dịch thương mại điện tử Pharma360.vn tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động tuyển dụng thông qua hợp đồng, không trái với qui định của pháp luật.

Thông tin tuyển dụng hoặc tìm việc làm được đăng tải trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Pharma360.vn phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm theo quy định của pháp luật.

Hoạt động đăng tin tuyển dụng qua Sàn giao dịch thương mại điện tử Pharma360.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người cần tìm việc làm.

Tất cả các nội dung trong Quy định này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn.

Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào về Điều khoản và Điều kiện trong nội dung Quy chế này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Thành viên vui lòng kiểm tra các điều kiện này để cập nhật các thay đổi. Và khi bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi về Điều khoản và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.

II.Quy định chung

Tên Miền Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử:

Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn do Công ty cổ phần dịch vụ và công nghệ Pharma360 phát triển với tên miền Sàn giao dịch là: www. Pharma360.vn (sau đây gọi tắt là: “Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn”).

Định nghĩa chung:

- Người Tuyển dụng: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Pharma360.vn để đăng tin tuyển dụng trực tuyến.

- Người tìm việc: là cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về việc làm được rao trên Pharma360.vn của người bán. Người tìm việc có quyền đăng ký tài khoản hoặc không cần đăng ký.

Thành viên: là bao gồm cả người tuyển dụng lẫn người tìm việc.

- Thành viên tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch CareerLink.vn là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng tin tuyển dụng hoặc tìm việc làm trên website.

- Thành viên phải đăng ký kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản lý sàn TMĐT Pharma360.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn.

- Khi bạn đăng ký là thành viên của Pharma360.vn, thành viên hiểu rằng:

+ Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng.

+ Thành viên có thể đăng tin tuyển dụng theo đúng quy chuẩn, cam kết của thành viên hợp pháp đã công bố trên sàn.

Hàng hóa: Được hiểu là “thông tin việc làm” được đăng tin tại các mục trên website Pharma360.vn.

- Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch Pharma360.vn.

III. Quy trình giao dịch

1. Quy trình dành cho người tìm việc

Bước 1: Tạo tài khoản và đăng nhập tài khoản

Khi đăng ký trở thành Thành viên của Sàn giao dịch TMĐT CareerBuilder.vn và được Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn chấp thuận, Thành viên sẽ có thể tạo hồ sơ trực tuyến và ứng tuyển vào các vị trí việc làm phù hợp được đăng tải trên Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn.

Sau khi tạo tài khoản, Thành viên phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về mật khẩu và các thông tin khác của tài khoản. Nếu tài khoản của Thành viên có hành động sai luật nào, đó là trách nhiệm trực tiếp của Thành viên. Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn có quyền điều tra, xóa bỏ hay từ chối các thông tin của bạn

Bước 2: Tạo bộ hồ sơ cá nhân theo mẫu.

Bước 3: Lựa chọn công việc mà thành viên có nhu cầu. Tìm hiểu các thông tin liên quan đến công việc (điều kiện tuyển dụng, quyền lợi người làm…).

Bước 4: Click vào nút “Nộp hồ sơ” (bộ hồ sơ cá nhân lưu trong tài khoản của thành viên) để gửi hồ sơ đến người tuyển dụng hoặc người tìm việc liên hệ trực tiếp đến người tuyển dụng thỏa thuận về điều kiện tuyển dụng. Hệ thống sẽ gửi email cho ứng viên xác nhận việc nộp hồ sơ ứng tuyển thành công.

Bước 5: Người tuyển dụng xác nhận lại thông tin với người tìm việc.

2. Quy trình dành cho người tuyển dụng

Bước 1: Tạo tài khoản và đăng nhập tài khoản với tư cách nhà tuyển dụng.

Nhà tuyển dụng cần tạo tài khoản trước khi có thể sử dụng các sản phẩm dịch vụ trên website Pharma360.vn. Để tạo tài khoản Nhà tuyển dụng cần nhập vào các thông tin trong form bên dưới:

Sau khi tạo tài khoản thành công và tài khoản được kích hoạt và hợp lệ, Nhà tuyển dụng có thể bắt đầu chọn sử dụng các dịch vụ “Đăng tuyển dụng”

Bước 2: Tạo bộ hồ sơ công ty theo yêu cầu.

Bước 3: Mua gói đăng tin

Nhà tuyển dụng chọn gói đăng tin mình cần mua và ấn “Đăng ký ngay” để hiện thông tin thanh toán trên màn hình.

Bước 4: Đưa nội dung lên website

Sau khi thanh toán gói đăng tin, tài khoản Nhà tuyển dụng sẽ được kích hoạt để bắt đầu đăng tin tuyển dụng trên website.

3. Quy trình dành cho ban quản trị website

Ban quản trị website Pharma360.vn sẽ quản lý các thông tin về thành viên: bao gồm thông tin người tìm việc, hồ sơ người tìm việc, thông tin nhà tuyển dụng/công ty và các công việc tuyển dụng của nhà tuyển dụng, thông tin về dịch vụ sử dụng của nhà tuyển dụng, …và nhiều các tính năng quản lý khác.

a. Quản lý thành viên người tìm việc

Một vài tính năng chính trong quản lý người tìm việc/ứng viên và hồ sơ của ứng viên như sau: 

  • Quản lý thông tin người tìm việc 
  • Khóa/kích hoạt tài khoản sử dụng của ứng viên 
  • Quản lý hồ sơ trực tuyến của người tìm việc
  • Kiểm duyệt hồ sơ trực tuyến của người tìm việc

b. Quản lý thành viên nhà tuyển dụng

Một vài tính năng chính trong quản lý nhà tuyển dụng và công việc đăng tuyển, sử dụng dịch vụ của nhà tuyển dụng như sau: 

  • Quản lý thông tin nhà tuyển dụng 
  • Khóa/kích hoạt tài khoản sử dụng của nhà tuyển dụng 
  • Quản lý thông tin công việc của nhà tuyển dụng 
  • Quản lý thông tin dịch vụ sử dụng của nhà tuyển dụng

4. Phương thức vận chuyển, giao nhận

Do đặc thù Pharma360.vn là website cho phép người tuyển dụng và người có nhu cầu tìm việc làm đăng tải những thông tin liên quan đến công việc cần tuyển. Nên Công ty không có chính sách giao nhận, vận chuyển. Việc tuyển dụng, giao dịch là hoàn toàn dựa trên việc đàm phán giữa người tuyển dụng và người tìm việc qua các hình thực như: Phỏng vấn, gọi điện…

IV. Quy trình thanh toán

Website Pharma360.vn bán các gói dịch vụ cho các công ty cần tuyển dụng nhân sự và thu phí như sau:

Để thanh toán người tuyển dụng lựa chọn đăng ký ngay thì thông tin chuyển khoản sẽ hiện trên màn hình. Nhà tuyển dụng chỉ cần chuyển khoản theo đúng số tiền của gói đăng tin và chờ được kích hoạt tài khoản. Pharma360.vn sẽ xuất Hóa đơn Thuế GTGT theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành ngay khi Khách hàng yêu cầu. Khách hàng chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin xuất Hóa đơn Thuế GTGT.

V. Đảm bảo an toàn giao dịch

Ban quản lý sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ thông tin về nội dung tin Pharma360.vn. Để đảm bảo các giao dịch tuyển dụng được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh.

Người tuyển dụng phải cung cấp thông tin đầy đủ về đối tượng đăng tin có thể là số điện thoại hoặc email.

Người tìm việc trực tiếp liên hệ lại với ban quản trị hoặc người tuyển dụng để xác nhận lại những thông tin được đăng tải tại Pharma360.vn có chính xác không.

Trong trường hợp người tuyển dụng yêu cầu bạn phải chuyển 1 khoản tiền trước khi nộp hồ sơ. Người tìm việc phải thận trọng, tìm hiểu những thông tin liên quan đến người tuyển dụng, không loại trừ việc đến tận nơi tuyển dụng (nếu có thể) trước khi đưa ra quyết định. Pharma360.vn không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải.

Người tìm việc tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm phạm hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.

Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

VI. Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà Pharma360.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Pharma360.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

- Cung cấp các dịch vụ đến thành viên.

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn

- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên.

- Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

- Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Pharma360.vn.

- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

- Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Pharma360.vn.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân Công ty cổ phần dịch vụ và công nghệ Pharma360

Trụ sở chính: Phòng 501, số 627 Vũ Tông Phan, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: pharma360VietNam@gmail.com

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

- Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Pharma360.vn thực hiện việc này.

- Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Pharma360.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Pharma360.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Email: pharma360VietNam@gmail.com

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên Pharma360.vn được Pharma360.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Pharma360.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Pharma360.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Pharma360.vn.

Ban quản lý Pharma360.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Pharma360.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

VII. Quản lý thông tin xấu

Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT đối với tin bài đăng tải trên website:

Sau khi thành viên đăng tin tuyển dụng sẽ được hiển thị ngay. Nhưng các thông tin này sẽ được bộ phận biên tập quản lý nội dung Pharma360.vn kiểm soát và xét duyệt chặt chẽ hàng giờ liên tục hàng ngày.

Pharma360.vn Có đưa ra các gói dịch vụ liên quan đến việc đăng tin tuyển dụng có thu phí. Đối với loại tin bài này sẽ được kiểm tra nội dung trước khi đăng.

Pharma360.vn sẽ toàn quyền loại bỏ các tin đăng của thành viên nếu như tin đăng rao bán vi phạm quy chế đăng tin. Các tin đăng không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa hoặc Pharma360.vn chuyển sang chuyên mục khác cho là hợp lý.

Pharma360.vn giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ tin đã đăng trên trang web này mà không cần báo trước.

VIII. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Pharma360.vn, Pharma360.vn sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng dịch vụ trên website.

Khi thực hiện các đăng tin trên Sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các Thành viên thông báo cho Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT qua địa chỉ email: pharma360VietNam@gmail.com chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn.

Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

IX. Quyền và nghĩa vụ BQL website TMĐT Pharma360.vn

1. Quyền

Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn nêu ra.

Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.

Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn.

Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn liên tục trong một (1) năm. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải liên hệ lại với ban quản lý để được kích hoạt lại tài khoản.

Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ của thành viên nếu Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn theo các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho đối tác; khách hàng theo nhu cầu và điều kiện khả năng Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.

2. Nghĩa vụ

Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn vn có trách nhiệm xây dựng, thực hiện “Cơ chế kiểm tra, giám sát” để đảm bảo việc cung cấp thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn được thực hiện chính xác đầy đủ.

Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn có trách nhiệm tiếp nhận phản ánh từ thành viên nếu xảy ra tranh chấp giữa người tìm việc và người tuyển dụng. Ban quản trị sẽ cần nhắc xem xét nhưng phản ánh đó. Tuy theo mức độ Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn sẽ có phương án bảo vệ quyền lợi của thành viên.

Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn chịu trách nhiệm xây dựng website bao gồm một số công việc chính như: Nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn trong điều kiện và phạm vi cho phép. Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn.

Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Website và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn không phải chịu trách nhiệm liên đới.

X. Quyền và trách nhiệm thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn

1. Quyền

Khi đăng ký trở thành thành viên của Pharma360.vn và được Pharma360.vn đồng ý, thành viên sẽ được Pharma360.vn cho phép đăng tin tuyển dụng trên Pharma360.vn.

Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý những hồ sơ tuyển dụng, nội dung công việc đăng tải tại Pharma360.vn.

Thành viên sẽ được nhân viên của Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc mua gói hoặc đăng tin và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn.

Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng email đến cho Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn.

2.Nghĩa vụ

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn và những thông tin đăng tải lên Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn là chính xác.

Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn.

Thành viên người tìm việc, người tuyển dụng có trách nhiệm cung cấp thông tin về nội dung công việc tuyển dụng hỗ trợ Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa người tuyển dụng và người tìm việc diễn ra qua Sàn.

Thành viên người tuyển dụng có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người tìm việc nếu chứng minh được lỗi đó thuộc về người tuyển dụng.

Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm rò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn trong Quy định này.

Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Pharma360.vn.

vui lòng chờ tin đang tải lên

Vui lòng đợi xử lý......

084 8888 360