Tìm kiếm ngay để biết mọi người nói gì về công ty của bạn.

Tìm kiếm

URGO Việt Nam

We are a family-owned group headed by a family of entrepreneurs for three generations. Totally independent, we act and invest in the long term. The only people to whom we are accountable are our patients and customers.

Innovation is in our DNA and we can rely on our R&D and our French industrial know-how to provide the best treatment solutions for our patients.

The companies in our Group, Juva Santé, Super Diet, Urgo Healthcare and Urgo Medical are mid-sized businesses (MSB), each focused on its patients and customers. With a strong entrepreneurial culture, they are independent and agile.

Chúng tôi là công ty thuộc sở hữu gia đình gồm 03 thế hệ doanh nhân. Hoàn toàn độc lập, chúng tôi hành động và đầu tư trong dài hạn. Những người duy nhất mà chúng tôi chịu trách nhiệm đó chính là bệnh nhân và các khách hàng của Công ty.

Cải tiến nằm trong DNA của chúng tôi và chúng tôi có thể dựa vào công tác nghiên cứu & phát triển cũng như bí quyết công nghiệp của Pháp để cung cấp các giải pháp điều trị tốt nhất cho bệnh nhân của mình.

Các công ty thuộc Tập đoàn Urgo bao gồm: Juva Santé, Super Diet, Urgo Healthcare và Urgo Medical thuộc doanh nghiệp quy mô vừa (DNV), mỗi nhánh tập trung vào bệnh nhân và khách hàng của riêng mình. Với văn hóa doanh chủ mạnh mẽ, các công ty này đều hoạt động độc lập và linh hoạt.

*Our mission

At URGO, we are committed on a daily basis to taking care of patients thanks to our innovations. We support healthcare professionals to promote healthcare best practices.

Faced with the explosion of chronic diseases that are disrupting patients’ daily lives, we are deploying our healthcare mission: Invent & Care.

INVENT: our innovations contribute to therapeutic progress. Our goal is to change the lives of our patients.

CARE: our support for caregivers contributes to treatment and cure.

*Sứ mệnh

Tầm Nhìn, Sứ Mệnh, Giá Trị Cốt Lõi

URGO Việt Nam - đang cập nhật...

Văn Hóa Doanh Nghiệp

Phúc Lợi Công Ty

Thưởng

Thưởng KPIs

Thưởng các dịp lễ, Tết,...

Phụ cấp

Phụ cấp tùy vị trí theo chính sách của công ty 

Chế độ, chính sách

Bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên và 2 người thân

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Du lịch

Du lịch nghỉ mát hàng năm

Môi trường làm việc

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp

Cơ hội thăng tiến

Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển

Tra cứu dược thư quốc gia 20222 online miễn phí
vui lòng chờ tin đang tải lên

Vui lòng đợi xử lý......

084 8888 360