Tìm kiếm ngay để biết mọi người nói gì về công ty của bạn.

Tìm kiếm

Pharma360

Quy trình đăng thông tin tuyển dụng tại Pharma360: 

Bước 1 : Truy cập website https://pharma360.vn/ , đăng nhập tài khoản , dễ dàng nhìn thấy logo công ty , nhấn vào sẽ hiện phần đăng tuyển .

Bước 2 : Điền đầy đủ thông tin chi tiết duyển dụng .

Bước 3 : Sao chép link tuyển dụng sau khi được đăng tải thành công .

Bước 4 : Đăng bài tuyển dụng lên group và gắn link cuối bài viết .

Tầm Nhìn, Sứ Mệnh, Giá Trị Cốt Lõi

Pharma360 - đang cập nhật...

Văn Hóa Doanh Nghiệp

Pharma360

Phúc Lợi Công Ty

Hoạt động

Pharma360

Huấn luyện

Pharma360

Môi trường

Pharma360

Sức khỏe

Pharma360

Phúc lợi

Chưa cập nhật

Kiến thức

Pharma360

Tra cứu dược thư quốc gia 20222 online miễn phí
vui lòng chờ tin đang tải lên

Vui lòng đợi xử lý......

084 8888 360