Tìm kiếm ngay để biết mọi người nói gì về công ty của bạn.

Tìm kiếm

Công ty TNHH NC Việt Nam

NC Việt Nam có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhâp khẩu và phần phối thuốc, TPCN và TBYT. Hoạt động chính trong ngành nhãn khoa và Sản Nhi. Tiêu chí hoạt động " Xây dựng thương hiệu bền vững dựa trên chất lượng san phẩm”

Tầm Nhìn, Sứ Mệnh, Giá Trị Cốt Lõi

Công ty TNHH NC Việt Nam - đang cập nhật...

Văn Hóa Doanh Nghiệp

Phát huy tối đã khả nặng, tính sáng tao, độc lập của từng cá nhân nhằm hoàn thành mục tiêu chung.

Phúc Lợi Công Ty

Thưởng

3% doanh số

Phụ cấp

400.000 - 1.000.000

Chế độ, chính sách

Theo nặng lực: Từ 6.000.0000

Du lịch

Hàng năm

Môi trường làm việc

Chưa cập nhật

Cơ hội thăng tiến

Đánh giá hiệu qua, tăng lương, nâng cấp quản lý hàng năm.

Tra cứu dược thư quốc gia 20222 online miễn phí
vui lòng chờ tin đang tải lên

Vui lòng đợi xử lý......

084 8888 360