Tìm kiếm ngay để biết mọi người nói gì về công ty của bạn.

Tìm kiếm

Công ty TNHH Công Nghệ Dược Phẩm Dahago

Chúng tôi, nỗ lực trong khâu nghiên cứu và sản xuất, phân phối. Để mang đến những sản phẩm tốt nhất, đảm bảo lợi ích cho người bệnh, uy tín cho người làm chuyên môn và các đối tác. Góp sức xây dựng một nền Y Dược Sáng tạo- Tinh hoa và Nhân văn

Chúng tôi, nỗ lực trong khâu nghiên cứu và sản xuất, phân phối. Để mang đến những sản phẩm tốt nhất, đảm bảo lợi ích cho người bệnh, uy tín cho người làm chuyên môn và các đối tác. Góp sức xây dựng một nền Y Dược Sáng tạo- Tinh hoa và Nhân văn

Chúng tôi, nỗ lực trong khâu nghiên cứu và sản xuất, phân phối. Để mang đến những sản phẩm tốt nhất, đảm bảo lợi ích cho người bệnh, uy tín cho người làm chuyên môn và các đối tác. Góp sức xây dựng một nền Y Dược Sáng tạo- Tinh hoa và Nhân văn

Tầm Nhìn, Sứ Mệnh, Giá Trị Cốt Lõi

Chúng tôi, nỗ lực trong khâu nghiên cứu và sản xuất, phân phối. Để mang đến những sản phẩm tốt nhất, đảm bảo lợi ích cho người bệnh, uy tín cho người làm chuyên môn và các đối tác. Góp sức xây dựng một nền Y Dược Sáng tạo- Tinh hoa và Nhân văn

Văn Hóa Doanh Nghiệp

Healthcare innovation

Phúc Lợi Công Ty

Thưởng

Thưởng tháng, Thưởng Quý, Thưởng tháng 13

Phụ cấp

Ăn trưa tại Công ty

Chế độ, chính sách

Đãi ngộ tốt, môi trường thân thiện, gần gũi

Du lịch

Nghỉ hè, 

Môi trường làm việc

Thân Thiện

Cơ hội thăng tiến

Cởi mở

Tra cứu dược thư quốc gia 20222 online miễn phí
vui lòng chờ tin đang tải lên

Vui lòng đợi xử lý......

084 8888 360