Đăng nhập ĐĂNG KÝ

Tìm kiếm ngay để biết mọi người nói gì về công ty của bạn.

Tìm kiếm

Công ty cổ phần GSV Việt Nam

Công ty cổ phần GSV Việt Nam cần tuyển TRÌNH DƯỢC VIÊN 💕 KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM 💕 
-----------------------------------------
- Tất cả các tỉnh miền bắc: mỗi tỉnh 4 người
- Khu vực Hà Nội: 10 người
-----------------------------------------
CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN
Gửi CV đến địa chỉ: gsvvietnam@gmail.com
Tiêu đề mail nêu rõ: HỒ SƠ ỨNG TUYỂN TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC
Hoặc liên hệ: Phòng nhân sự: 0243 789 4110
Ms Hằng: 0981 523 527 (Địa bàn hà nội)
Mr Vinh: 0985 716 444 (Địa bàn các tỉnh)
Hồ sơ phù hợp sẽ được liên hệ mời phỏng vấn.

Tầm Nhìn, Sứ Mệnh, Giá Trị Cốt Lõi

Công ty cổ phần GSV Việt Nam cần tuyển TRÌNH DƯỢC VIÊN 💕 KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM 💕 
-----------------------------------------
- Tất cả các tỉnh miền bắc: mỗi tỉnh 4 người
- Khu vực Hà Nội: 10 người
-----------------------------------------
CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN
Gửi CV đến địa chỉ: gsvvietnam@gmail.com
Tiêu đề mail nêu rõ: HỒ SƠ ỨNG TUYỂN TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC
Hoặc liên hệ: Phòng nhân sự: 0243 789 4110
Ms Hằng: 0981 523 527 (Địa bàn hà nội)
Mr Vinh: 0985 716 444 (Địa bàn các tỉnh)
Hồ sơ phù hợp sẽ được liên hệ mời phỏng vấn.

Văn Hóa Doanh Nghiệp

Công ty cổ phần GSV Việt Nam cần tuyển TRÌNH DƯỢC VIÊN 💕 KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM 💕 
-----------------------------------------
- Tất cả các tỉnh miền bắc: mỗi tỉnh 4 người
- Khu vực Hà Nội: 10 người
-----------------------------------------
CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN
Gửi CV đến địa chỉ: gsvvietnam@gmail.com
Tiêu đề mail nêu rõ: HỒ SƠ ỨNG TUYỂN TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC
Hoặc liên hệ: Phòng nhân sự: 0243 789 4110
Ms Hằng: 0981 523 527 (Địa bàn hà nội)
Mr Vinh: 0985 716 444 (Địa bàn các tỉnh)
Hồ sơ phù hợp sẽ được liên hệ mời phỏng vấn.

Phúc Lợi Công Ty

Thưởng

Công ty cổ phần GSV Việt Nam cần tuyển TRÌNH DƯỢC VIÊN 💕 KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM 💕 
-----------------------------------------
- Tất cả các tỉnh miền bắc: mỗi tỉnh 4 người
- Khu vực Hà Nội: 10 người
-----------------------------------------
CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN
Gửi CV đến địa chỉ: gsvvietnam@gmail.com
Tiêu đề mail nêu rõ: HỒ SƠ ỨNG TUYỂN TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC
Hoặc liên hệ: Phòng nhân sự: 0243 789 4110
Ms Hằng: 0981 523 527 (Địa bàn hà nội)
Mr Vinh: 0985 716 444 (Địa bàn các tỉnh)
Hồ sơ phù hợp sẽ được liên hệ mời phỏng vấn.

Phụ cấp

Công ty cổ phần GSV Việt Nam cần tuyển TRÌNH DƯỢC VIÊN 💕 KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM 💕 
-----------------------------------------
- Tất cả các tỉnh miền bắc: mỗi tỉnh 4 người
- Khu vực Hà Nội: 10 người
-----------------------------------------
CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN
Gửi CV đến địa chỉ: gsvvietnam@gmail.com
Tiêu đề mail nêu rõ: HỒ SƠ ỨNG TUYỂN TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC
Hoặc liên hệ: Phòng nhân sự: 0243 789 4110
Ms Hằng: 0981 523 527 (Địa bàn hà nội)
Mr Vinh: 0985 716 444 (Địa bàn các tỉnh)
Hồ sơ phù hợp sẽ được liên hệ mời phỏng vấn.

Chế độ, chính sách

Công ty cổ phần GSV Việt Nam cần tuyển TRÌNH DƯỢC VIÊN 💕 KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM 💕 
-----------------------------------------
- Tất cả các tỉnh miền bắc: mỗi tỉnh 4 người
- Khu vực Hà Nội: 10 người
-----------------------------------------
CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN
Gửi CV đến địa chỉ: gsvvietnam@gmail.com
Tiêu đề mail nêu rõ: HỒ SƠ ỨNG TUYỂN TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC
Hoặc liên hệ: Phòng nhân sự: 0243 789 4110
Ms Hằng: 0981 523 527 (Địa bàn hà nội)
Mr Vinh: 0985 716 444 (Địa bàn các tỉnh)
Hồ sơ phù hợp sẽ được liên hệ mời phỏng vấn.

Du lịch

Công ty cổ phần GSV Việt Nam cần tuyển TRÌNH DƯỢC VIÊN 💕 KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM 💕 
-----------------------------------------
- Tất cả các tỉnh miền bắc: mỗi tỉnh 4 người
- Khu vực Hà Nội: 10 người
-----------------------------------------
CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN
Gửi CV đến địa chỉ: gsvvietnam@gmail.com
Tiêu đề mail nêu rõ: HỒ SƠ ỨNG TUYỂN TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC
Hoặc liên hệ: Phòng nhân sự: 0243 789 4110
Ms Hằng: 0981 523 527 (Địa bàn hà nội)
Mr Vinh: 0985 716 444 (Địa bàn các tỉnh)
Hồ sơ phù hợp sẽ được liên hệ mời phỏng vấn.

Môi trường làm việc

Công ty cổ phần GSV Việt Nam cần tuyển TRÌNH DƯỢC VIÊN 💕 KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM 💕 
-----------------------------------------
- Tất cả các tỉnh miền bắc: mỗi tỉnh 4 người
- Khu vực Hà Nội: 10 người
-----------------------------------------
CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN
Gửi CV đến địa chỉ: gsvvietnam@gmail.com
Tiêu đề mail nêu rõ: HỒ SƠ ỨNG TUYỂN TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC
Hoặc liên hệ: Phòng nhân sự: 0243 789 4110
Ms Hằng: 0981 523 527 (Địa bàn hà nội)
Mr Vinh: 0985 716 444 (Địa bàn các tỉnh)
Hồ sơ phù hợp sẽ được liên hệ mời phỏng vấn.

Cơ hội thăng tiến

Công ty cổ phần GSV Việt Nam cần tuyển TRÌNH DƯỢC VIÊN 💕 KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM 💕 
-----------------------------------------
- Tất cả các tỉnh miền bắc: mỗi tỉnh 4 người
- Khu vực Hà Nội: 10 người
-----------------------------------------
CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN
Gửi CV đến địa chỉ: gsvvietnam@gmail.com
Tiêu đề mail nêu rõ: HỒ SƠ ỨNG TUYỂN TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC
Hoặc liên hệ: Phòng nhân sự: 0243 789 4110
Ms Hằng: 0981 523 527 (Địa bàn hà nội)
Mr Vinh: 0985 716 444 (Địa bàn các tỉnh)
Hồ sơ phù hợp sẽ được liên hệ mời phỏng vấn.

vui lòng chờ tin đang tải lên

Vui lòng đợi xử lý......