Tìm kiếm ngay để biết mọi người nói gì về công ty của bạn.

Tìm kiếm

Công ty cổ phần Besterphar

Công ty CP Besterphar thành lập với sứ mệnh: Mang thuốc an toàn hiệu quả cho người Việt. Slogan của công ty: Tốt nhất vẫn có thể tốt hơn (Best can be better). Chúng tôi không ngừng tìm kiếm các sản phẩm có tính năng ưu trội, các giải pháp dễ áp dụng cho người Việt, để chăm sóc sức khỏe của mỗi người dân Việt Nam. Một người khỏe là cả nhà vui.

Tầm Nhìn, Sứ Mệnh, Giá Trị Cốt Lõi

Công ty cổ phần Besterphar - đang cập nhật...

Văn Hóa Doanh Nghiệp

Phúc Lợi Công Ty

Thưởng

Chưa cập nhật

Phụ cấp

Chưa cập nhật

Chế độ, chính sách

Chưa cập nhật

Du lịch

Chưa cập nhật

Môi trường làm việc

Chưa cập nhật

Cơ hội thăng tiến

Chưa cập nhật

Tra cứu dược thư quốc gia 20222 online miễn phí
vui lòng chờ tin đang tải lên

Vui lòng đợi xử lý......

084 8888 360