Tìm kiếm ngay để biết mọi người nói gì về công ty của bạn.

Tìm kiếm

SOHACO GROUP

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại SOHACO do Thầy thuốc ưu tú, Bác sĩ Nguyễn Tiến Chỉnh thành lập và phát triển

Tầm Nhìn, Sứ Mệnh, Giá Trị Cốt Lõi

Ngay từ khi mới thành lập, Ban lãnh đạo công ty đã có định hướng chiến lược và tầm nhìn đúng đắn, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của công ty, đó là: tìm kiếm sản phẩm phân phối độc quyền, thiết lập hệ thống phân phối toàn quốc, phát triển sản xuất, xây dựng nguồn nhân lực, coi trọng chính sách chất lượng, kiên trì với 3 phương châm: phát triển bền vững, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thực hiện trách nhiệm xã hội.

Mục tiêu phát triển của SOHACO từ nay đến năm 2020 là:

1. Doanh thu tăng trưởng bình quân từ 25-30%/năm. Đến năm 2015 đạt 1500 tỷ VND, năm 2020 đạt 2500 tỷ VND.

2. Nộp ngân sách Nhà Nước tăng bình quân 20%/năm.

3. Thu nhập người lao động tăng bình quân 20%/năm.

4. Các ngành nghề sản xuất kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo ISO.

5. Xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm với quy mô lớn và hiện đại tại khu CN cao Hoà Lạc

6. Đẩy mạnh hợp tác liên doanh với các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong các lĩnh vực đầu tư, sản xuất, phân phối nhượng quyền sản phẩm, nghiên cứu sản phẩm mới.

7. Xây dựng SOHACO Group thành một thương hiệu mạnh.

8. Trở thành nhà phân phối dược phẩm số 1 Việt Nam

Văn Hóa Doanh Nghiệp

Ở SOHACO, mọi người đều cảm nhận chung về sứ mệnh của tập đoàn, toàn thể cán bộ nhân viên coi SOHACO là một ngôi nhà lớn, cùng đóng góp, cùng chia sẻ. Trong công việc SOHACO coi trọng và đề cao tính chuyên nghiệp, trung thực, biết nhìn nhận các thiếu sót của bản thân và tổ chức để càng hoàn thiện hơn, đặc biệt là khả năng sáng tạo, không bằng lòng với cái hiện tại với phương châm:

“Không có cái tốt nhất, chỉ có cái tốt hơn”, chính vì thế toàn thể cán bộ nhân viên công ty từ nhân viên lễ tân, văn phòng, trình dược viên, tới cán bộ quản lý không ngừng nỗ lực cải tiến quy trình làm việc, nâng cao chất lượng dịch vụ và tính chuyên nghiệp đảm bảo thực hiện công việc ngày mai tốt hơn ngày hôm nay, ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua.

Tính dân chủ cũng là một nét văn hoá riêng ở SOHACO khi mà bất kỳ một quyết định nào liên quan đến đời sống và công việc của cán bộ nhân viên cũng đều được Ban Giám Đốc lấy ý kiến tập thể trước khi thông qua. Ban lãnh đạo SOHACO coi mỗi ý kiến đóng góp của nhân viên là một viên gạch quý trong quá trình xây dựng và phát triển Công ty tập đoàn. Nét văn hoá riêng này thể hiện rất rõ và như là một quy định bất thành văn khiến mọi người, từng phòng từng bộ phận đều tự nguyện áp dụng trong cách giải quyết công việc, giải quyết vấn đề.

Cơ hội để phát triển nghề nghiệp, khẳng định bản thân và hoàn thiện mình cũng tạo nên một nét văn hoá riêng cho SOHACO. Tại đây, tất cả nhân viên ở bất kỳ vị trí nào cũng đều có cơ hội này. Mọi người được tự do phát huy hết khả năng của mình, không giới hạn bởi vị trí, tuổi tác, thâm niên. Nhiều năm qua, rất nhiều cán bộ quản lý của SOHACO được tuyển dụng từ bên trong, đồng thời cũng không ít nhân viên suất xắc đã được kết nạp vào hội đồng quản trị của tập đoàn hoặc trong hội đồng quản trị của các đơn vị thành viên.

Phúc Lợi Công Ty

Hoạt động

Tại đây chúng tôi có nhiều ưu đãi cho các bạn với nhiều ngành nghề khác nhau, với nhiều mục đích kinh doanh khác nhau

Huấn luyện

Tại đây chúng tôi có nhiều ưu đãi cho các bạn với nhiều ngành nghề khác nhau, với nhiều mục đích kinh doanh khác nhau

Môi trường

Tại đây chúng tôi có nhiều ưu đãi cho các bạn với nhiều ngành nghề khác nhau, với nhiều mục đích kinh doanh khác nhau

Sức khỏe

Tại đây chúng tôi có nhiều ưu đãi cho các bạn với nhiều ngành nghề khác nhau, với nhiều mục đích kinh doanh khác nhau

Thưởng

Tại đây chúng tôi có nhiều ưu đãi cho các bạn với nhiều ngành nghề khác nhau, với nhiều mục đích kinh doanh khác nhau

Thông tin khác

Tại đây chúng tôi có nhiều ưu đãi cho các bạn với nhiều ngành nghề khác nhau, với nhiều mục đích kinh doanh khác nhau

vui lòng chờ tin đang tải lên

Vui lòng đợi xử lý......